Mooi Maatwerk casus

Casussen

Van Amsterdam naar Gouda

Schets van het probleem

Moeder woont met dochter en zoon in de noodopvang in Bloemendaal. Moeder heeft voorheen particulier gehuurd. Echter moest zij toentertijd haar woning verlaten omdat ze zwanger raakte.
Moeder is daarna via de GGD in de noodopvang van het Leger des Heils terecht gekomen, daar heeft ze sinds 2017 gewoond tot ze naar Bloemendaal verhuisde. Moeder werkt vier dagen per week in een wasserette op Schiphol. Moeder draagt de volledige zorg voor de kinderen, vader is niet meer in beeld. Moeder heeft, behalve het gebrek aan een woning, haar leven op orde. Er is geen aanvullende zorg betrokken bij het gezin. De kinderen gaan vier dagen per week naar de opvang. Er zijn geen zorgen over de opvoeding of het gedrag van de kinderen. Moeder heeft geen spaargeld. Het is voor haar op korte termijn onmogelijk om de te maken kosten zelf op te brengen. Daarbij komt dat moeder huiverig is voor het aangaan van een lening en/of schulden. Dit is gedeeltelijk cultureel bepaald, en gedeeltelijk simpelweg de angst voor een maandelijks aflossingsbedrag terwijl de toekomstige inkomsten nog niet geheel zeker zijn.

Moeder heeft een kleine creditcard schuld, welke zij aan het aflossen is.
Moeder heeft een inschrijftijd van 9 jaar bij WoningNet Amsterdam, geen recht op urgentie omdat de kinderen nog niet schoolgaand zijn.
Maandelijkse inkomsten gezin:
- Werk, 4 dagen/ week, Schiphol: €1.000,00 á €1.150,00
- Kinderbijslag: € 147,66
- Kindgebonden budget: € 442,00
- Zorgtoeslag, belastingdienst: € 99,00

Moeder heeft in de afgelopen maanden kosten gemaakt om haar familie te bezoeken, een keuze waar moeder achteraf spijt van heeft. Het familiebezoek had ze gepland voordat ze in Bloemendaal kwam wonen. Daarvoor woonde ze ongeveer 2 jaar in een andere opvang en in die periode heeft moeder de hoop op het toekomstperspectief van uitstroom bijna opgegeven. Vanuit de Regenboog Groep kennen wij moeder niet als iemand die vaker onverstandige keuzes maakt, deze keuze had te maken met de ervaring van uitzichtloosheid in de opvang (onduidelijk hoe lang verblijf zou duren) en de wens haar familie weer te zien.

Wanneer moeder verhuist naar Gouda zal ze op zoek moeten naar een nieuwe baan. De reistijd Gouda-Schiphol, in combinatie met het halen en brengen van de kinderen naar de opvang, is niet haalbaar (zij moet dan minder uren gaan werken en reiskosten betalen).
Ze zal een WW-uitkering aanvragen, maar de toekomstige situatie is onzeker (ondanks de motivatie van moeder om nieuw werk te vinden). Idealiter stroomt moeder uit zonder directe schulden of directe zorgen over het financieel rondkomen in de eerste maanden.

Wat is de behoefte van de klant?
Een eigen woning op een veilige plek waar de kinderen naar (voor)school kunnen en het gezin een stabiel en veilig leven op kan bouwen. Zelf zou moeder het liefst administratief werk doen in de toekomst en daar (indien nodig) een aanvullende opleiding voor volgen.

Omschrijving van de oplossing

Een sociale huurwoning buiten Amsterdam (deze is reeds gevonden. Moeder heeft een sociale huurwoning in Gouda toegewezen gekregen):
- Financiële middelen om te kunnen verhuizen, te weten: eerste maand huur (twv €747,18), omdat deze overlapt met de huidige huur aan Villex in Bloemendaal en moeder de dubbele huur niet kan betalen, en verhuiskosten twv € 610,00 (offerte van studentenverhuisservice).
- Financiële middelen om de woning in te kunnen richten, volgens richtlijnen.
- Inventariseren wat er voor nodig is om een goede start te maken in de nieuwe woning; lijst met opknapwerk, benodigde meubels en inrichting, verhuiswagen etc.

Onderbouwing maatwerk

- Advies bij de beste manier om weg te gaan bij huidige werkgever (inclusief recht op WW).
- Advies en ondersteuning bij de beste manier om nieuw werk te vinden in regio Gouda.
- In gesprek gaan met de gemeente Amsterdam over welke mogelijkheden zij bieden om succesvolle uitstroom en gedegen nieuwe start in de nieuwe gemeente te bevorderen.
Maatwerk dient geboden te worden op het gebied van de inrichtingskosten, omdat gemeente Gouda dit niet wil toezeggen i.v.m. het huidige werk van moeder. Gezamenlijk met de Regenboog Groep vacatures bekeken in Gouda, “poortgesprek”-afspraak gepland met gemeente Gouda over werk.

Betrokkenheid

Moeder is een verantwoordelijke en initiatiefrijke dame. Vanaf het moment dat zij in Bloemendaal arriveerde, gaf zij aan het vinden van een eigen woning en de opvoeding/het welzijn van haar kinderen als belangrijkste zaken te zien. Ze heeft zich vanaf het eerste moment actief ingezet om een eigen woning te vinden, kwam altijd haar afspraken na en volgde alle adviezen van de hulpverlening op. Ze is niet kieskeurig wat betreft locaties waar ze wil wonen, als ze maar kan werken en de omgeving veilig is voor de kinderen. Zij vraagt proactief advies bij de medewerkers van de Regenboog Groep, wanneer ze ergens zelf niet uitkomt. Begeleiding van en samenwerking met moeder is altijd vlekkeloos verlopen, de communicatie verloopt goed en afspraken worden adequaat nagekomen.

Legitimiteit

- Door het verlenen van maatwerk worden geen wettelijke kaders overtreden.
- Kwetsbare kinderen gaan de crisisopvang uit.
- Er komt een plek vrij voor een kwetsbaar gezin.
- Duurzame uitstroom richting een reguliere, betaalbare woning en een stabiel toekomstperspectief. Wij zijn er van overtuigd dat moeder zelfstandig haar leven kan opbouwen en haar toekomstperspectief kan verwezenlijken indien de eerste stap naar een ingerichte, eigen woning is gezet.
- Een doorbraak zou voor het gezin betekenen dat zij een veilige, stabiele leefsituatie kunnen creëren en na meer dan 2 jaar in de opvang weer een toekomst opbouwen zonder onzekerheden.
- Vanuit het reguliere proces kan - naar waarschijnlijkheid - het volgende geregeld worden:
* WPI: Dekking eerste maand huur en borg nieuwe woning: € 747,18
* Bijzondere Bijstand Amsterdam: verhuiskostenvergoeding twv € 610,00.

Rendement

Nul alternatief:
Wat zijn de kosten als er geen maatwerk gerealiseerd wordt?
* Crisisopvang: (gemiddeld verblijf 14-24 maanden): € 32.850,- (kosten verblijf per jaar).
* Kinderbijslag en kindgebondenbudget: €5.292,- (kosten per jaar)
Totaal: €38.142,- per jaar

Maatwerk:
Wat zijn de kosten van de investeringen?
* Kinderbijslag en kindgebondenbudget: €5.292,00 (kosten per jaar).
* Eerste maand huur en borg € 747,18.
* Verhuiskostenvergoeding Bijzondere Bijstand Amsterdam € 610,-.
* Eenmalig een vorm van inrichtingskosten €3.128,0.
Totaal: € 9.777,18 per jaar

Deze casus is van Gemeente

Oplossingen

Profielfoto van Simone Loonstra
Zelfstandig adviseur

Nog een kleine reactie op het bovenstaande: het is super fijn dat er in Gouda allemaal hulp beschikbaar is. Maar wat zou het mooi zijn als deze vrouw en haar kinderen zonder (professionele) hulp verder kunnen. Die hebben zij immers, zo lees ik, nu ook niet nodig. Behalve dan hulp bij het zoeken naar huisvesting. En het liefst in A'dam want dan hoeven in Gouda ook niet alle zeilen bijgezet te worden (met het inschakelen van (professionale) (hulp) om haar weer te laten aarden én een nieuwe baan te zoeken.
Bovendien is een nieuw netwerk opbouwen voor een alleenstaande vrouw met kinderen niet zomaar gepiept. Dus ik zou zeggen: ga voor een woning in A'dam. Dan kan deze vrouw met haar kinderen helemaal vrij van (professionele) hulp gewoon weer verder met haar gewone leven.

Profielfoto van Liesbeth de Kok
Regisseur JMO

Los van wat al is gezegd, is het mij niet duidelijk hoe mevrouw een WW gaat krijgen als ze zelf ontslag neemt. Als dat al lukt is vervolgens ook de vraag of zij binnen de termijn van WW een andere baan zal hebben. M.i. niet verstandig om werk op te geven voor een huis.
Nagaan of er een oplossing gevonden kan worden voor de reistijd die blijkbaar een belemmering is als mevr. in Gouda woont en werkt op Schiphol? Aanpassen van de werkuren?

Profielfoto van Wytse de Jong
Sr beleidsmedewerker

helemaal eens met de tip van Simone. uit de beschrijving werd mij bovendien niet duidelijk waarom een verhuizing naar Gouda aan de orde is, dus inzetten op (a) wat moeder het liefste wil / waar zij het meest mee gebaat is en (b) ook goed met haar naar haar netwerk kijken, heel belangrijk, niet in de laatste plaats vanwege haar kinderen. Er zijn veel factoren van invloed op het welbevinden, dus weeg dat allemaal goed mee: wonen, werk, gezondheid, opvoeding, veiligheid, financien - om de meest in het oog springende maar te noemen. Succes!

Profielfoto van Simone Loonstra
Zelfstandig adviseur

Mijn tip zou zijn: haal moeder niet weg uit de omgeving waar zij zit. Zij heeft daar mogelijk al een netwerk(je) opgebouwd én zij heeft werk! Beide geven stabiliteit aan haar leven en die van haar kinderen. Werkeloos thuiszitten in een stad waar ze niemand kent en waar ze weer moet afwachten of ze wel aan een baan kan komen.

En misschien nog wel belangrijker: is aan de moeder én aan de kinderen gevraagd wat zij zelf het liefste willen? Zij hebben, lees ik, verder geen problemen alleen geen woning. Wat maakt dat daar nu niet op ingezet wordt: een woning in Amsterdam.... Ook al is dat heel erg moeilijk. Maar het allerbelangrijkste is, als dat niet al is gedaan, wat wil deze vrouw zelf en wat willen haar kinderen? Hoe zien zijn hun toekomst!