Mooi Maatwerk casus

Casussen

LdH aanvraag inschrijfkosten

Schets van het probleem

Vader, moeder en zoon (2) zijn woonachtig in Amsterdam. Vader is in Amsterdam opgegroeid en is eerder getrouwd geweest en heeft uit dat huwelijk 2 kinderen gekregen. Beide kinderen gaan inmiddels naar een middelbare school en wonen bij hun moeder in Amsterdam Noord. Vader is erg betrokken bij zijn kinderen. Hij spreekt de kinderen dagelijks telefonisch, bezoekt de kinderen als zij buiten zijn en houdt huiswerk- en schoolafspraken in het oog en is aanwezig indien nodig. Ook nodigt vader in het weekend de kinderen uit. Drie jaar geleden heeft vader moeder leren kennen. Moeder is naar Nederland gekomen om te werken bij de schoonfamilie van haar zus als ‘nanny’. Zij koos hiervoor, omdat zij anders zou moeten trouwen in het land van herkomst. De situatie met het gezin waar zij als nanny verbleef was niet goed, maar in de tussentijd ontmoette zij vader en werden zij verliefd. Vader was op dat moment gescheiden en had geen eigen woning meer, nadat hij bij de scheiding de woning had verlaten. Hij woonde in bij zijn moeder. Moeder is daarbij ingetrokken met de verwachting dat het samenleven goed zou gaan. Echter, bleek het contact met de (schoon)zussen ingewikkeld en is dit een aantal keer zo hoog opgelopen dat de politie erbij betrokken werd. Vooral met de komst van zoon werden de spanningen groter. Vader heeft moeder een tijdje naar haar land van herkomst laten gaan in de hoop dat bij terugkomst de rust meer was wedergekeerd. Dit bleek niet het geval, waarna de GGD heeft besloten het gezin op te vangen, eerst in een hotel, daarna in de crisisopvang voor daklozen gezinnen ‘de Noordkaap’.
Het gezin woont hier nu ruim een half jaar, laat zien zelfstandig te zijn en toont veel wil om met doelen en hulpvragen aan de slag te gaan. Moeder en vader krijgen beide psychologische hulp. Moeder omdat zij last heeft van depressiviteit, vader vanwege onrust en stress.

Het gezin heeft een indicatie voor Maatschappelijke Opvang (MO) Ambulant. Dit betekent dat zij met ambulante begeleiding zelfstandig kunnen wonen in Amsterdam in een woning die op naam van een hulpverleningsorganisatie staat. Op dit moment lijkt de wachttijd hiervoor te variëren tussen 1,5 en 2 jaar. Zowel het gezin als hulpverlening zien mogelijkheden om de kansen voor uitstroom buiten de regio te ontdekken. Hierdoor worden de uitstroommogelijkheden vergroot en bestaat de kans dat het gezin eerder (te denken aan 6 maanden tot 1 jaar) uitstroomt. Zelfstandig wonen met ambulante hulp zou ook buiten Amsterdam tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het gezin heeft echter niet genoeg geld te besteden om zich aan te melden bij diverse woningaanbieders, waardoor de mogelijkheden om uit te stromen buiten Amsterdam op dit moment niet verder kunnen worden ontdekt. Vader heeft een goed inkomen uit werk (gemiddeld circa € 2.000,- netto per maand)., maar geen recht op toeslagen van de belastingdienst en voorzieningen vanuit de gemeente Amsterdam. Daarnaast is er nog een lening/schuld die zij afbetalen, deze is ontstaan na het 1e huwelijk van vader. Het gezin houdt hierdoor maar een minimaal bedrag over om van rond te komen.

Het gezin ervaart in de huidige situatie veel stress. Er is meer rust ten aanzien van de periode toen zij bij de familie van vader verbleven en in een hotel werden opgevangen. In die periode vertoonde zoon ook meer angstig gedrag en was hij minder vrolijk. Inmiddels is het een vrolijk mannetje die goed kan spelen met andere kinderen en zijn moeder. Gezin is bereid om te kijken naar de mogelijkheden om buiten Amsterdam te gaan wonen, omdat zij graag zo snel mogelijk een eigen woning willen. De afstand die mogelijk kan ontstaan tussen vader en zijn kinderen wordt wel als een probleem gezien, maar het gezin is bereid om na te denken over oplossingen om een goede situatie te creëren.

De wens/het perspectief van het gezin is om in een eigen woning te wonen, waar alle gezinsleden hun eigen ruimte hebben om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren en zich verder kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar hun zoon veilig kan opgroeien en ze als gezin weer een stabiel leven kunnen opbouwen, waarin ook de andere kinderen van vader weer de mogelijkheid hebben om vaak langs te komen en kunnen blijven logeren.

Omschrijving van de oplossing

De uitbreiding van de kansen tot het verkrijgen van een sociale huurwoning buiten de regio Amsterdam, door inschrijving bij woningaanbieders in andere (krimp) regio’s (ook degenen waarvoor inschrijfkosten gevraagd worden).
Toelichting: de ervaring leert dat de kans op een (loting) woning buiten Amsterdam het grootst is in de krimpregio’s. Advies aan gezinnen is daarom zich in te schrijven bij alle woningaanbieders in die regio’s, ook degene waar inschrijfgeld voor betaald moet worden. Echter heeft het gezin niet de financiële middelen om dit te doen, een gemiste kans voor een gezin dat gemotiveerd is om te kijken naar de mogelijkheden om buiten Amsterdam een woning te vinden en een nieuw leven op te bouwen.

Onderbouwing maatwerk

• Het bieden van gesprekken waarbij constructief wordt nagedacht en gesproken over de mogelijkheden om buiten Amsterdam te gaan wonen.
• Het gezin informeren over mogelijke woningaanbieders.
• Het gezin informeren over de schaarste op de woningmarkt in bepaalde regio’s en regio’s waar kansen zijn.
• In kaart brengen welke regio’s tot de mogelijkheden behoren, zodat vader zijn werk kan behouden en het contact met de kinderen in stand kan houden.
• De eenmalig inschrijfkosten voor de woningaanbieders.
Maatwerk zou wenselijk zijn om het aantal woningaanbieders waarop het gezin zich (om financiële redenen) in kan schrijven uit te breiden. Met deze uitbreiding wordt namelijk ook de slagingskans van het vinden van een woning, en daarmee uitstroom, vergroot.

Betrokkenheid

Het gezin is goed bereikbaar voor de hulpverlening. Werkt goed mee en stelt zelf doelen op waaraan gewerkt wordt, zoals het opstarten van psychologische hulp, werken aan opvoedvaardigheden, psycho educatie voor trauma bij jonge kinderen, werken aan onderlinge communicatie, het in kaart brengen van de financiën, de begeleiding bij het afbouwen/stoppen met roken en de constructieve gesprekken over de toekomst.

Ze staan open voor de mogelijkheid om buiten Amsterdam te zoeken naar een sociale huurwoning, ondanks dat het gezin mogelijkheden heeft om in Amsterdam te blijven.

Legitimiteit

Het gezin is bereid zelf te investeren in het vinden van een woning, zij stellen zich proactief op in de zoektocht. Maatwerk zou bijdragen aan de zelfredzaamheid van het gezin. Zowel vader als moeder zijn dan beide in de gelegenheid om stappen te kunnen ondernemen in ontwikkelingen die bijdragen aan een stabiele, zelfredzame toekomst. De begeleiding vanuit de crisisopvang biedt ondersteuning bij het zoeken naar een passende huurwoning buiten Amsterdam. Maar deze ondersteuning stagneert vanwege de financiële situatie, waarin geen ruimte is om zich in te schrijven bij woningaanbieders die kosten vragen voor de inschrijving en een jaarlijkse bijdrage.

Hierdoor wordt bereikt dat een kwetsbaar kind, van 2 jaar, de crisisopvang uit gaat. De andere kinderen van vader weer bij hun vader kunnen blijven logeren en verder hun relatie op kunnen bouwen met hun vader en stiefmoeder. Er komt daarnaast een plek vrij voor een kwetsbaar gezin. Ook zal het gezin duurzaam uitstromen richting een reguliere, betaalbare woning.

Rendement

Nul alternatief:
Wat zijn de kosten als er geen maatwerk gerealiseerd wordt?
* Crisisopvang: (gemiddeld verblijf 14-24 maanden): € 32.850,- (kosten verblijf per jaar)
* Traject MO-ambulant (gemiddeld verblijf 12-24 maanden): kosten onbekend, maar zullen ongeveer in de lijn zijn met de kosten voor de crisisopvang.
(* Dreigend: maatschappelijke kosten indien gezin toch (weer) op straat komt te staan: hulpverlening/Jeugdzorg/Veilig Thuis etc).

Maatwerk:
Wat zijn de kosten van de investeringen?
Eenmalig inschrijfkosten woningaanbieders krimpregio’s € 135,50

Deze casus is van Gemeente

Oplossingen

Profielfoto van Geeske Visser
Opbouwwerk

In aanvulling op Patricia

https://www.woningcorporaties.nl/woningcorporaties/zoeken

Hier kun je per provincie woningcorporaties vinden, waarop je dan weer per woningcoöperatie kan zien/ inschrijven/contact leggen.

Profielfoto van Patricia Pronk
Sociaal Casemanager

Zelfde probleem gehad met een alleenstaande moeder met 3 kinderen in Den Haag. Verblijft nu in een hotel met haar kinderen. Om zich in te kunnen laten schrijven bij een groot gedeelte van alle woonnet verdeelsystemen in NL was plusminus € 250,00 nodig. Moeder ook laag inkomen om dit te kunnen bekostigen, maakt gebruik van de voedselbank.
Het bedrag van € 250,00 heb ik verstrekt vanuit het maatwerkbudget waar wij mee werken in Den Haag. We kunnen tot een maximum van € 250,00 verstrekken met een plan vanuit de waardendriehoek. Zoals ook beschreven in deze casus.
Werkt Amsterdam niet met het maatwerkbudget? En anders bij een sociaal fonds het bedrag aanvragen.
Verder in de bijlage alle woon verdeelsystemen in Nederland met de inschrijfkosten en de gemiddelde inschrijfduur en zoekperiode. Cijfers dateren uit 2017, maar is het meest recente wat ik heb kunnen vinden op internet.

Profielfoto van Wendy Liebregts
Cliëntondersteuner

Is er een landelijk overzicht van gemiddelde inschrijfduur per woningbouwvereniging, voordat mensen een woning toegewezen krijgen? Dat zou enorm helpend zijn in casussen als deze. Ik heb ooit eens zo'n overzichtje ontvangen, maar dat is een word-bestandje wat na jaren nog wordt doorgegeven en dus totaal niet actueel is. Ik hoop dat er wel zoiets bestaat en iemand hier van het bestaan weet, of anders gaat bekijken of dit ontwikkeld kan worden.