Mooi Maatwerk casus

Casussen

Hoe kunnen we voor moeder en kinderen na een vechtscheiding een passende woning regelen als de vader dat aan alle kanten tegenwerkt?

Schets van het probleem

Het gaat om een vechtscheiding. Man en vrouw woonden samen met hun drie kinderen (onder de 15 jaar) in een koopwoning. Momenteel is het huis nog van beide ouders alleen de vader heeft andere sloten op het huis gezet en haar de toegang tot de woning ontzegt. Moeder woont momenteel tijdelijk in een huis van kennissen, maar dit pand wordt binnenkort gesloopt. Alle drie de kinderen hebben een OTS, omdat moeder de kinderen in deze woning niet kan ontvangen (onveilig) en vader mag de kinderen niet alleen zien.
Moeder heeft meerdere malen een urgentie aangevraagd maar heeft niet alle papieren/bewijsstukken die ze kan overhandigen, omdat vader de scheidingspapieren niet wil tekenen.

Omschrijving van de oplossing

Normaal gesproken geldt in Utrecht de regel dat kinderen na een scheiding in ieder geval bij een van de ouders onderdak moeten hebben. Omdat vader een huis heeft, komt moeder dan niet in aanmerking voor urgentie. Ook zijn normaal gesproken getekende scheidingspapieren noodzakelijk om überhaupt een urgentie aan te kunnen vragen. Vanwege de omstandigheden is afgeweken van deze regels en heeft mevrouw toch een urgentie voor een woning in de regio gekregen.

Onderbouwing maatwerk

Nu heeft vader in dit geval wel een woning, maar hij mag de kinderen niet alleen zien, dus de kinderen kunnen niet bij hem wonen. Bij moeder in de sloopwoning is ook geen optie. De verwachting is dat de kinderen op termijn weer bij moeder kunnen wonen als zij een passende, veilige woonomgeving heeft en ook meer rust in haar leven heeft gevonden. Dit is daarmee zowel voor moeder als voor de drie kinderen de beste oplossing.

Deze casus is van Gemeente

Oplossingen

Profielfoto van An Theunissen
Directeur-Bestuurder

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we hiervoor een parentshouse in het leven weten te roepen samen met gemeente, wijkteam en woningbouwcooperatie. Dit is ook slechts een tijdelijke oplossing maar het haalt wel de druk af heel urgente situaties.

https://www.parentshouses.nl/index.php/?index=hendrik-ido-ambacht/

Profielfoto van Hans Pollen
Adviseur-Opleider

Denkrichtingen:
* gebruik maken van Omgekeerde Toets redenering
* urgentie niet afhankelijk maken van wil tot meewerken van vader
* zoek 'pleegplek' waar moeder samen met de kinderen kan verblijven, waardoor scheiding met kinderen kan worden voorkomen

Maar ook wat vragen:
* zijn ouders gescheiden?
* hoe zijn/waren ze getouwd?
* heeft moeder recht op 50% van de woning?
* inkomen moeder geborgd (werk, uitkering, alimentatie)?
* leeftijden kinderen?