Channel Mooi Maatwerk

Programma channel

Mooi Maatwerk casus

Casussen

Een kostendelersnorm en vier volwassen kinderen die niet bijdragen: Wat te doen?

Schets van het probleem

Gezin met 6 kinderen waarvan de vier oudste boven de 21. De ouders hebben een onvolledige AOW en AIO aanvulling. Omdat er vier kostendelersnormen zijn is de uitkering heel laag. Ongeveer driekwart van een AOW-uitkering voor een echtpaar. Geen van de volwassen zoons heeft een startkwalificatie. Er is er een die werkt. Hij draagt bij als er een huisuitzetting dreigt, maar wil dat niet structureel doen zolang zijn broers dat ook niet doen. Een zoon heeft ernstig overgewicht en is daardoor immobiel. De twee andere zoons werken niet en komen geregeld in aanraking met de politie. Vanwege het inkomen van de zoon die werkt zijn de toeslagen gestopt. Het inkomen van de ouders is structureel te laag om de vaste lasten te betalen.

Wat te doen? Heb jij een soortgelijke casus bij de hand gehad? Heb jij een idee voor een opening? Help mee dan mee om deze casus te kraken! We kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Omschrijving van de oplossing

Wordt ingevuld zodra er een oplossing is.

Onderbouwing maatwerk

Wordt ingevuld zodra er maatwerk is toegepast.

Deze casus is van Gemeente

289

Oplossingen

Procesmanager (Overlastgevende)MultiProblemGezinsaanpak/Doorbraakteam

heel late reactie:) maar op basis van deze info heb ik nog 10000 vragen:) Bijvoorbeeld: Wat voor inkomen heeft de rest?
Als zij in aanraking komen met politie is er mogelijk ook reclassering betrokken of andere hulpverlening? Per persoon kijken wat er nodig is, wat willen de ouders, wat willen deze inwonende meerderjarige kinderen, betrek expertise vanuit alle leefdomeinen erbij ( inkomen, begeleid wonen, wonen, etc etc) en bedenk een plan. Laat je in eerste instantie niet leiden door aanbod, maar wat nodig is. Ik noem dit altijd mijn dreamscenario:) daarna ga ik samen met de betrokken partijen invullen wat is reeel en onder welke voorwaarden. Want je mag ook iets van de personen verwachten. Succes!

Casemanager werk en Inkomen

Waarom wordt voor de zoon met overgewicht en weinig mobiliteit geen bijstand aangevraagd zodat hij ook de kostendelersnorm krijgt. Voor de 2 andere ligt het ingewikkelder omdat je niet weet wat hun inkomsten zijn. Alhoewel als je "zeker' weet dat ze echt niets aan hun ouders geven. Zou als maatwerk hun niet mee kunnen nemen in de kostendelersnorm.
Dus gezin bestaat voor de bijstand uit 4 mensen. (3 met bijstand, 1 met inkomen) voor bijv. de duur van een half jaar. Waar er wel inzet moet komen op ouders om krachtiger te worden om ook de 2 andere zoons aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Want die 2 leven niet van de wind.